Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se Bc. Daniel Kuklovský, Do polí 449, Psáry 252 44, IČ 06202632, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu plnění smlouvy evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon a další osobní údaje. Tyto údaje zpracováváme za účelem zpracovánížádosti zákazníka o informaci o produktu a službách. Z právního titulu souhlasu evidujeme Adresa, Email, Jméno, Příjmení, Telefon, a to do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem evidence registrovaného zákazníka v zákaznickém portále a činností s tím úzce spojených.

Vaše práva

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email obchod@filipinskyobchod.cz nebo na naše sídlo: Bc. Daniel Kuklovský, Do polí 449, Psáry 252 44, IČ 06202632.

 

Naše společnost nejmenovala Pověřence na ochranu osobních údajů.

 

Směrnici vydal dne 24.5.2018 Daniel Kuklovský